پایان نامه تعیین سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO  تحقیقات انجام شده در ارتباط با فرهنگ سازمانی تحقیقات زیادی در ارتباط با فرهنگ سازمانی هم در داخل کشور و هم در خارج کشور صورت پذیرفته و نتایج ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO مقدمه در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به طریقه دانش را آغاز کرده‌اند و مفاهیم جدیدی زیرا کاردانشی[1]، دانش‌کار[2]، مدیریت دانش[3]، و سازمان‌های دانشی[4]، خبر از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید  مدیریت فرهنگ سازمانی در گذشته تصورات فرهنگی به آهستگی عوض می‌گردید، اما امروزه ضرب‌آهنگ پیشرفت و حرکت چنان شدت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO  مقدمه در دو دهه اخیر، مدیریت موفق علاوه برترکیب مهارت‌های فنی- انسانی و ایجاد زمینه‌ای برای کارایی و اثربخشی، نیاز به توانایی‌های جدید دیگری دارد، به‌همین دلیل مدیران برای موفقیت به توجه، طرز ادامه مطلب…

توسط 92، قبل