پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر حمایت مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO سایت منبع اساسا فرهنگ سازمانی از سه منبع سرچشمه می‌گیرد: اول: باورها، ارزش‌ها و فرضیات بنیانگذاران دوم: تجارب آموخته شده توسط اعضای گروه‌ها به‌عنوان اجزای سازمان در طول زمان سوم: باورها، ارزش‌ها و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO  مقدمه در دو دهه اخیر، مدیریت موفق علاوه برترکیب مهارت‌های فنی- انسانی و ایجاد زمینه‌ای برای کارایی و اثربخشی، نیاز به توانایی‌های جدید دیگری دارد، به‌همین دلیل مدیران برای موفقیت به توجه، طرز ادامه مطلب…

توسط 92، قبل