مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

مدیریت دانش مشتری[1]

مدیریت دانش مشتری نوعی سیستم مدیریت دانش می باشد که کارگزاران دانش آن مشتریان هستند. پس، هدف چنین سیتمی کسب، جمع آوری، ذخیره، توزیع و به کارگیری دانش مشتریان در سطوح مختلف سازمان می باشد. با چنین سیستمی، سازمان می تواند با مشتریان خود به گونه مؤثری تعامل داشته باشد و به مزیت رقابتی نیز دست یابد. امروزه سازمان های باهوش دریافته اند که مشتریانشان آگاه تر از کارمندی هستند که دانش را از میان فعل و انفعال مستقیم با مشتری و همچنین پرس و جوی دانش در مورد مشتریان از نمایندگی فروش جستجو می کند. مدیران دانش هم بر روی کوشش در تبدیل کارمندان از جمع کنندگان دانش به تسهیم کنندگان دانش تمرکز کرده اند. این امر معمولاً به وسیله نقشه های تسهیم دانش مبتنی بر اینترنت اجرا می گردد(اخوان،1387). مدیریت دانش مشتری به این گونه مسائل می پردازد: چطور شخص متعهد دانش مشتری را به دست می آورد؛ در سازمان چگونه دانش مشتری را از طریق بهترین راه بالا می برد؛ سرانجام، چگونه دانش مشتری را با روش  معین دسته بندی می کند و به گونه درست آن را به کار می گیرد.

به عقیده گیلبرت و لیبولد[2](2003)، سازمان ها به گونه کلی می توانند مدیریت دانش مشتری را به واسطه پنج سبک زیر اجرا کنند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -Customer Knowledge Management (CKM)

[2] -Gilbbert & Leibold

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد